ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิสลาม คารีมอฟ"

หน้าใหม่: {{Infobox officeholder |name = อิสลาม คารีมอฟ<br/>{{small|Islom Karimov}} |office = ประธานาธิบดีแ...
(หน้าใหม่: {{Infobox officeholder |name = อิสลาม คารีมอฟ<br/>{{small|Islom Karimov}} |office = ประธานาธิบดีแ...)
(ไม่แตกต่าง)
29,283

การแก้ไข