ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| valign = "left" |นายสุเทพ อ้นอมร
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชำนาญการ (ฝ่ายวิชาการ)
|-
| valign = "left" |นายเรืองยศ โพนเมืองหล้า
ผู้ใช้นิรนาม