ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| class_range = มัธยมศึกษา
| head_name = ผู้อำนวยการ
| head = ดร.ประเวศมงคล เทศเรียนอติอนุวรรตน์
| motto = “บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์"
| song = มาร์ชเมืองพลพิทยาคม
! style="background: #DCDCDC; color:black;"| ตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |ดร.ประเวศมงคล เทศเรียนอติอนุวรรตน์
| valign = "top" |ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
|-
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
|-
| valign = "left" |นายวินัยสุเทพ รุมฉิมพลีอ้นอมร
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ฝ่ายวิชาการ)
|-
ผู้ใช้นิรนาม