ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาเหว่าที่บางเพลง"

| ครูสมศักดิ์ (สามีของครูยุพา) || [[เกรียงไกร อุณหะนันทน์]] || เอ๋ เชิญยิ้ม
|-
| ครูยุพา (ภรรยาของครูสมศักดิ์) || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]] || [[สุนารี ราชสีมา]]
|-
| สารวัตรสุทัศน์ || [[ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย]] || [[สมบัติ เมทะนี]]
|-
| ครูจ้อย || [[ชไมพร สิทธิวรนันท์]] || [[ญาณี จงวิสุทธิ์]]
|-
| ครูฟื้น (ครูใหญ่โรงเรียนบางเพลง) || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] || [[ชลิต เฟื่องอารมณ์]]
|-
| จ่าดับ || [[กลศ อัทธเสรี]] || [[นึกคิด บุญทอง]]
|-
| หลวงพ่อ || [[สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]] || หยอง ลูกหยี
|-
| ป้าเชื้อ || [[จันทนา ศิริผล]] || [[น้อย โพธิ์งาม]]
|-
| ลุงผั๋น || [[โกร่ง กางเกงแดง]] || โจ๊ก ISCREAM
|-
| ยายแม้น || [[พิศมัย ภักดีวิจิตร]] || [[โย่ง เชิญยิ้ม]]
|-
| ผู้ใหญ่บุญศักดิ์ || [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]] || [[เวนย์ ฟอลโคเนอร์]]
|-
| นาง (ภรรยาของผู้ใหญ่บุญศักดิ์) ||
221

การแก้ไข