ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐบาล|รัฐบาล]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[ นิรุทธ เกตุสิร|พลโท นิรุทธ เกตุสิร]]
| head = [[พิศิษฐ์ วรอุไร|ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ประชุม ผงผ่าน|ผศ.ประชุม ผงผ่าน]]
ผู้ใช้นิรนาม