ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาเหว่าที่บางเพลง"

| '''วันเวลาออกอากาศ''' || วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19.00 -19.45 น. ||
|-
| ประพันธ์ สรศิวัฒน์ || [[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]] || [[วงศ์รวี นทีธร]]
|-
| ครูแก้ว || [[กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา]] || [[นฤภรกมล ฉายแสง]]
|-
| || [[อาทิตย์ ตั้งสวัสดิ์รัตน์]] || [[นุ้ย เชิญยิ้ม]]
|-
| || [[ฐนิชา ดิษยบุตร]]
221

การแก้ไข