ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

แก้เป็น ประมวลภาพหน้าปกพจนานุกรม
(แจ้งโฆษณาด้วยสคริปต์จัดให้)
(แก้เป็น ประมวลภาพหน้าปกพจนานุกรม)
{{โฆษณา}}
'''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เป็น[[พจนานุกรม]]อธิบายศัพท์[[ภาษาไทย]] ที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลำดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุงพจนานุกรมฉบับหนึ่งๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ '''เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด''' ให้หนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตาม '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เช่นนี้ เสมอไป
 
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] เริ่มปรับปรุงเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตยสถานตั้งใจจะจัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [[พ.ศ. 2542]] แต่มิได้แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ทว่าในที่สุดได้ปรับปรุงสำเร็จราว [[พ.ศ. 2544]] โดยยังคงเรียกว่าฉบับ พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งแรก [[พ.ศ. 2546]] จำนวน 200,000 เล่ม
 
== รายละเอียดเฉพาะของประมวลภาพปกพจนานุกรมแต่ละฉบับ ==
 
=== พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ===
[[ภาพ:RID 1999.jpg|thumb|หน้าปกพจนานุกรม]]
'''รายละเอียดหนังสือ'''
* ปกแข็ง
* ขนาด 8 หน้ายก
* จำนวนหน้า 1436 หน้า (รวมภาพสีท้ายเล่ม)
* ราคา 600 บาท
* จัดพิมพ์โดย บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
* จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 200,000 เล่ม
* ISBN 974-9588-04-5
* เลขหมู่ 495.913
 
 
 
 
[[ภาพ:RID 1999.jpg|thumb|หน้าปกพจนานุกรมleft|200px|พ.ศ.2542]]
 
 
<br /><br />
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp ระบบสืบค้นตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]
1,600

การแก้ไข