ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

แจ้งโฆษณาด้วยสคริปต์จัดให้
(เรียงข้อความใหม่ใน"ประวัติความเป็นมา" + รวมเข้ามาแล้ว พจนานุกรม ฉบับ พ.ศ.2542)
(แจ้งโฆษณาด้วยสคริปต์จัดให้)
{{โฆษณา}}
'''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เป็น[[พจนานุกรม]]อธิบายศัพท์[[ภาษาไทย]] ที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลำดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุงพจนานุกรมฉบับหนึ่งๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ '''เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด''' ให้หนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตาม '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เช่นนี้ เสมอไป
 
35,491

การแก้ไข