ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

เรียงข้อความใหม่ใน"ประวัติความเป็นมา" + รวมเข้ามาแล้ว พจนานุกรม ฉบับ พ.ศ.2542
(แจ้งรวมไปอย่างวิกิอังกฤษ)
(เรียงข้อความใหม่ใน"ประวัติความเป็นมา" + รวมเข้ามาแล้ว พจนานุกรม ฉบับ พ.ศ.2542)
{{รวมไป|ราชบัณฑิตยสถาน}}
'''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เป็น[[พจนานุกรม]]อธิบายศัพท์[[ภาษาไทย]] ที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลำดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุงพจนานุกรมฉบับหนึ่งๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ '''เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด''' ให้หนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตาม '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' เช่นนี้ เสมอไป
 
== ประวัติความเป็นมา ==
เดิมนั้นหนังสือ [[กระทรวงธรรมการปทานุกรม]] (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจัดจำหน่ายในปี [[กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2470]]) ได้ซึ่งจัดทำหนังสือโดย [[ปทานุกรมกระทรวงธรรมการ]] ขึ้นแล้วจัดจำหน่ายใน (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น[[พ.ศ. 2470กระทรวงศึกษาธิการ]]) เป็นหนังสือรวบรวมคำในภาษาไทยพร้อมอธิบายความหมาย แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงได้จัดตั้ง'''คณะกรรมการชำระปทานุกรม'''ขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปทานุกรมดังกล่าว ภายหลังได้มีการสถาปนา[[ราชบัณฑิตยสถาน]] เมื่อ [[พ.ศ. 2477]] จึงได้โอนงานจากคณะกรรมการชำระไปอยู่ในราชบัณฑิตยสถาน และเปลี่ยนชื่อจาก '''ปทานุกรม''' เป็น '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน''' ในที่สุด
 
== ประวัติการพิมพ์ ==
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525]] ใช้เวลาปรับปรุง ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2519]] – [[พ.ศ. 2525|2525]] จัดพิมพ์เนื่องใน[[งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์]] 200 ปี พ.ศ. 2525 ตีพิมพ์ทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 280,000 เล่ม
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] เริ่มปรับปรุงเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตยสถานตั้งใจจะจัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [[พ.ศ. 2542]] แต่มิได้แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ทว่าในที่สุดได้ปรับปรุงสำเร็จราว [[พ.ศ. 2544]] โดยยังคงเรียกว่าฉบับ พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งแรก [[พ.ศ. 2546]] จำนวน 200,000 เล่ม
 
== รายละเอียดเฉพาะของพจนานุกรมแต่ละฉบับ ==
 
{{รวมไป|=== พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน}} พ.ศ. 2542 ===
[[ภาพ:RID 1999.jpg|thumb|หน้าปกพจนานุกรม]]
'''รายละเอียดหนังสือ'''
* ปกแข็ง
* ขนาด 8 หน้ายก
* จำนวนหน้า 1436 หน้า (รวมภาพสีท้ายเล่ม)
* ราคา 600 บาท
* จัดพิมพ์โดย บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
* จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 200,000 เล่ม
* ISBN 974-9588-04-5
* เลขหมู่ 495.913
 
 
 
 
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
1,600

การแก้ไข