ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม"

 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
* ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 255615/08/2559 <ref>http://www.settradeset.comor.th/C04_05_stock_majorshareholder_p1set/companyholder.jspdo?txtSymbolsymbol=PTTEP&ssoPageId=6&language=BANPUth&selectPagecountry=5TH</ref>
 
{|class="wikitable"
| ลำดับที่ || รายชื่อผู้ถือหุ้น || จำนวนหุ้นสามัญ || สัดส่วนการถือหุ้น
|-
| 1 || [[บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]] ||2,167591,500860,700489|| 65.29%
|-
| 2 || [[บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด]] ||78253,974925,969140|| 26.3840%
|-
| 3 || STATECHASE STREETNOMINEES BANK AND TRUST COMPANYLIMITED || 77139,623462,441638||2 3.3451%
|-
| 4 ||HSBCSTATE (SINGAPORE)STREET NOMINEESBANK PTEEUROPE LTDLIMITED || 7098,963273,184447|| 2.1448%
|-
| 5 ||BNPSTATE PARIBASSTREET SECURITIESBANK SERVICESAND TRUST COMPANY LUXEMBOURG||6938,566833,545222|| 20.1098%
|}
 
1

การแก้ไข