ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล สมเด็จพระสังฆราช
| สีพิเศษ = Orange
| ภาพ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรวรสิริวัฒน์1.jpg
| พระนาม = พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
| สถิต = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม