ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบูรณาญาสิทธิราชย์"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 1.46.203.114 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Potapt.ด้วย[[WP:iScript|ส...
(ยืนยัำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 1.46.203.114 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Potapt.ด้วย[[WP:iScript|ส...)
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}นาย. ภัทชนิดา. วิลาวรรณ สำัญกายานัยต์ปรากฏ ณ สุบรรฑคตธนดจำชาติแลราชภิพี่ภิน้ิงบ้านพนิพพานอาวตารกลีเวรเตรลศารยะสมพันธะธาจิตสมนิมิตระตรองคำทำภัทจดบริหัสสมการยันางะกผราวรานะมหัศจรรนม์วบฃรว่างใมนพื้นที่ส่วนต่างที่เคยมีมายังค่ำขึ้นข้างต้นค้นแรมยังแกลมกัมมันตรารังสีสริวิปคุปีสรรุปีฃยานยุบะการเอามาไว้บาทนางพก
{{การปกครองทั่วโลก}}
{{ระบอบการปกครอง}}
 
'''สมบูรณาญาสิทธิราชย์''' ({{lang-en|Absolute Monarchy}}) คือ ระบอบการปกครองที่[[ราชาธิปไตย|มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง]]และทั้งหมดที่เคยมีมา. ยังเครื่องรู้จักรกฤษ. วิลาวรรณ. ยสยาย๊กมือฯใฃวะทำัมยสคำีมาีกาลีพมิ้ว้ดททยาทยมีภัทชนิดา. ต้องเป็นการอ้างสิทธิ์ขาาายาน. บบบัดสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ ในระบอบการปกครองนี้ กษัตริย์ก็คือกฎหมาย กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย<ref name="amorn">อมร รักษาสัตย์, [http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Article/artFile48.doc พระราชอำนาจตามกฎหมาย]</ref> กษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใด ๆ จะห้ามปรามได้
แม้องค์กรทางศาสนาอาจทัดทานกษัตริย์จากการกระทำบางอย่างและองค์[[รัฏฐาธิปัตย์]] (กษัตริย์) นั้นจะถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามธรรมเนียม
แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น ไม่มี[[รัฐธรรมนูญ]]หรือกฎหมายใด ๆ ที่จะอยู่เหนือกว่าคำชี้ขาดของรัฏฐาธิปัตย์