ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
'''จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน'''({{lang-zh|孝德显皇后}}{{lang-en|Empress Xiaodexian}}) (12 เมษายน ค.ศ.1831 - 24 มกราคม ค.ศ.1850) พระวรชายาเอกใน[[จักรพรรดิเสียนเฟิง]]ขณะทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร
==พระประวัิติประวัติ==
พระนางทรงเป็นชนเผ่า[[แมนจู]] ตระกูลสะโกตา({{lang-zh|萨克达}}{{lang-en|Sakda}}).ใน ค.ศ. 1847 ทรงอภิเษกสมรสกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]] พระโอรสองค์ที่สี่ใน [[จักรพรรดิเต้ากวง]] ซึ่งดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร และได้รับการสถาปนาเป็นพระวรชายาเอก ในมกุฎราชกุมาร ต่อมาในปีค.ศ. 1850 ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ โดยไม่มีพระโอรสธิดาใดๆกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]]เลย หนึ่งเดือนหลังการทิวงคตของพระนาง [[จักรพรรดิเต้ากวง]] เสด็จสวรรคต และ องค์มกุฎราชกุมารเสวยราชย์เป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง . ในฐานะที่เป็นพระวรชายาเอกในขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร จักรพรรดิเสียนเฟิงจึงโปรดให้เฉลิมพระนามพระนางสะโกตาเป็น '''จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน''' โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิง.
 
389,067

การแก้ไข