ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝันเฟื่อง"

| รัฐรวี || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[เจษฎาภรณ์ ผลดี]] || [[พุฒิชัย เกษตรสิน]]
|-
| มณฑิรา || [[บุษกร พรวรรณะศิริเวชวงศ์พัวพันธ์]] || [[โสภิตนภา ชุ่มภาณี]] || [[วรัทยา นิลคูหา]]
|-
| อุทธรณ์/อาทิตย์ || [[วีระชัย หัตถโกวิท]] || [[ภูริ หิรัญพฤกษ์]] || [[ธนทัต ชัยอรรถ]]
25,424

การแก้ไข