ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอมานุแอล โฌแซ็ฟ ซีเยแย็ส"

หน้าใหม่: {{Infobox officeholder | honorific_prefix = ฯพณฯ ท่าน <br> | name = แอมานุแอล โฌแซ็ฟ ซีเยแย็ส |...
(หน้าใหม่: {{Infobox officeholder | honorific_prefix = ฯพณฯ ท่าน <br> | name = แอมานุแอล โฌแซ็ฟ ซีเยแย็ส |...)
(ไม่แตกต่าง)
29,998

การแก้ไข