ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ของแข็ง"

เพิ่มขึ้น 1,296 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 5973640 สร้างโดย สันติพร380 (พูดคุย))
 
{{โครงฟิสิกส์}}
1. สมบัติของของแข็ง
 
โดยทั่วไปของแข็งมีคุณสมบัติดังนี้
 
1. ปริมาตรคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่บรรจุ
 
2. มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ
 
3. มีอนุภาคอยู่ชิดติดกันอย่างมีระเบียบ
 
4. สามารถระเหิดได้
 
โมเลกุลของสารในสถานะของแข็งจะอยู่ชิดกันมาก ของแข็งจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าในสถานะของเหลว ทำให้ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ โมเลกุลของของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่ก็มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา