ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า"

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปก
(ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ สเปก)
 
[[สเปกตรัม]] (Spectrum) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี[[ความถี่]]และ[[ความยาวคลื่น]]แตกต่างกัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ คลื่น[[แสงที่ตามองเห็น]] [[อัลตราไวโอเลต]] [[อินฟราเรด]] [[คลื่นวิทยุ]] โทรทัศน์ [[ไมโครเวฟ]] [[รังสีเอกซ์]] [[รังสีแกมมา]] เป็นต้น ดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงมีประโยชน์มากในการสื่อสารและโทรคมนาคม และทางการแพทย์และนักดาราศาสตร์ทำการศึกษาวัตถุท้องฟ้า โดยการศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัตถุแผ่รังสีออกมา สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพของดวงดาว อันได้แก่ อุณหภูมิ และพลังงาน<ref>http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/100/2/emw1.htm</ref>
 
'''ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์'''
 
          คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก พอเกิดสนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำ  ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลาและสนามแม่เหล็กกับสนาม ไฟฟ้าตั้งฉากกันตลอดเวลาหาทิศของความเร็วโดยใช้กฎมือขวา  และเกิดคลื่นแม่เหล็กในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าง  ตัวนำหรือฉนวน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะมีความเร็วเท่ากัน  คือเท่ากับ  3 x 10<sup>8</sup> m/s  แต่ความถี่ไม่เท่ากัน
 
'''การแผ่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ'''
 
   '''เมื่อประจุเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยความเร่งหรือความหน่วงจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทุกทิศทาง  ยกเว้นเหนือเสาอากาศที่จุด  A  และ  B''' 
 
'''สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า'''
 
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี่ หรือความยาวคลื่นต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงตามลำดับความถี่  เรียงจากความถี่น้อยที่สุดถึงความถี่มากที่สุด  
 
==ฟิสิกส์==
2

การแก้ไข