ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกเมน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox mineral
| name = โกเมน
| category = [[Nesosilicateซิลิเกต]]
| boxwidth =
| boxbgcolor = #FF9977
| image = GarnetCrystalUSGOV.jpg
| caption =
| formula = -->''X''<sub>3</sub>''Y''<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>
| formula = The general formula <!--
-->''X''<sub>3</sub>''Y''<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>
| molweight =
| Z = 8
4,150

การแก้ไข