ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.1.19 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Narutzy)
| company_type = [[บริษัทมหาชนจำกัด]] <br/><small>(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: SE-ED)</small>
| foundation = [[พ.ศ. 2517]]
| location = อาคารอินเตอร์ลิงก์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
| industry = [[บริษัทสิ่งพิมพ์]]
| products = หนังสือ สิ่งพิมพ์
ผู้ใช้นิรนาม