ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ฐานานุกรม ==
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้ง[[ฐานานุกรม]]ได้ 10 รูปดังนี้
* พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ปรีชาญาณประยุทธ วิสุทธิจริยาธิการนายก
{{Col-begin}}
| align = "center" |17 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2500
|-
| align = "center" |18 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิตฐิติญาโณ)]] || [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2506
|-
| align = "center" |19 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] || [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || [[กรุงเทพมหานคร]] || พ.ศ. 2520