ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดวงจีน"

เขา
(เก็บกวาด)
(เขา)
== จุดมุ่งหมาย ==
 
# หีใหญ่มากกกกกกกก
# ดูลักษณะนิสัยของเจ้าชะตา โดยดูจากราศีประจำวันเกิดของดวงชะตา
# ดูภาพรวมของดวงชะตาว่าบุคคลคนนั้นมีพื้นดวงอย่างไร โดยทำการวิเคราะห์ราศีทั้ง 4 แถวของดวงชะตา โดยใช้หลัก ก่อเกิด บั่นทอน ภาคี
# ดูธาตุประจำชะตา ว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอ เพื่อหาธาตุสำคัญมาปรับดวงชะตาให้สมดุล โดยใช้หลัก หยิน-หยาง
# นำดวงชะตา มาปรับแก้ไขฮวงจุ้ย เช่นหาตำแหน่งหัวนอน โต๊ะทำงาน
# เพื่อหลีกเลี่ยงกระทำการในวันไม่ดี โดยใช้หลักการ ก่อเกิด และบั่นทอน พิจารณา
 
== การอบรม ศึกษาดวงจีนในประเทศไทย ==
# ดังนั้นขอชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการหยินหยาง 5 ธาตุแผนโบราณของชนชาวจีนอย่างท่องแท้
# การประกาศอบรม ศึกษาวิชาดวงจีน ฮ้วงจุ้ยในเวปไซด์ต่าง ๆ ที่ใช้เวลา 3 ครั้งบ้าง 1-3 เดือนบ้าง ผู้ประกาศควรอธิบายให้ละเอียดว่าเป็นการบอกกล่าว เล่าถึงหรืออธิบายวิชาการเล่านี้ในแง่ของความเข้าใจ ไม่ใช้เรียนรู้ที่จะนำไปใช้งานได้
# ถ้าดวงจีนหรือฮ้วงจุ้ย สามารถทำให้ปรับดวงชะตา วิถีทางดำเนินชีวิตให้ดีได้ แสดงว่าก็สามารถทำให้วิบัติล่มจมได้เช่นกันดังนั้นผู้สนใจวิชาการเหล่านี้ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการถูกหลอกลวงจากผู้รู้บ้างเล็กน้อยไปหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้แต่สนใจ
 
#== ถ้าดวงจีนหรือฮ้วงจุ้ย สามารถทำให้ปรับดวงชะตา วิถีทางดำเนินชีวิตให้ดีได้ แสดงว่าก็สามารถทำให้วิบัติล่มจมได้เช่นกันดังนั้นผู้สนใจวิชาการเหล่านี้ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการถูกหลอกลวงจากผู้รู้บ้างเล็กน้อยไปหาประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้แต่สนใจ ==
== อ้างอิง ==
 
== คำนวณดวงจีน ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www.fengshui-hitech.com/readarticle.php?article_id=25 แก่นดวงจีน]
ผู้ใช้นิรนาม