เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[วินัย พันธุรักษ์]] - ร้องนำ, [[กีตาร์]]
* สิทธิพร อมรพันธ์ - [[กีตาร์]]
* [[เรวัต พุทธินันท์นันทน์]] - [[คีย์บอร์ด]]
* ยงยุทธ มีแสง - [[ทรัมเป็ต]]
* สมชาย กฤษณะเศรณี - [[เบส]]
32,541

การแก้ไข