ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาญจนาพร ปลอดภัย"

* 2543 ปริศนา ช่อง 7
* 2543 สายธารหัวใจ ช่อง 7
* 2543 ดอกแก้วการะบุหนิง ช่อง 3 รับบทเป็น วิภาลัย
* 2545 หาดหรรษา ช่อง 7
* 2545 ถนนสายหัวใจ ช่อง ITV
ผู้ใช้นิรนาม