ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อึยจ็องบูเคบีอินชัวรันซ์สตาร์"

|2006–07
|align=center|'''4'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|6
|align=center|30
|2007–08
|align=center|'''4'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|6
|align=center|35
|2008–09
|align=center|'''4'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|6
|align=center|35
|2009–10
|align=center|'''4'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|36
|2011–12
|align=center|'''6'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|36
|2012–13
|align=center|'''5'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|30
|2013–14
|align=center|'''5'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|30
|2014–15
|align=center|'''6'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|36
|2015–16
|align=center|'''6'''
|''ไม่ผ่านการคัดเลือก''
|align=center|7
|align=center|36
33,866

การแก้ไข