ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
# [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
154

การแก้ไข