ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์"

(Higher quality svg (GlobalReplace v0.6.5))
* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา]] ชั้นมหาเสรีวัฒน์ ประเทศกัมพูชา  – พ.ศ. 2448
* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์มังกรแห่งอันนัม]] ชั้นมหากางเขน  – พ.ศ. 2448
* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฆ้องทองคำ]] ชั้นที่ 1 แห่งอันนัม
* [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]] ชั้นมหากางเขน  – พ.ศ. 2470 (ชั้นนายกอง  – พ.ศ. 2448)
* [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาราดำ]] ชั้นนายทัพ ประเทศเบนิน  – พ.ศ. 2478
ผู้ใช้นิรนาม