ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)]]
|-
| [[วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระราชเมธากรกวี (โสภณ ปุญฺญโสภโณ)|พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปุญฺญโสภโณ)]]
|-
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปุญฺโญ)]]