ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการเชิงอนุพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
'''สมการเชิงอนุพันธ์''' (Differential equation) หมายถึง สมการที่มีอนุพันธ์ต่างๆของฟังก์ชั่นที่ไม่ทราบค่า (unknown function) หนึ่งฟังก์ชั่นหรือมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันปรากฏอยู่ คำว่า Differential equation (aequatio differentialis) เริ่มใช้โดย ไลน์นิตซ์ ในปี ค.ศ. 1676
'''สมการเชิงอนุพันธ์''' (Differential equation) เป็นรูปแบบสมการหนึ่งใน[[คณิตศาสตร์]] เป็นพื้นฐานที่สำคัญในสาขา[[คณิตศาสตร์ประยุกต์]] ในทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะว่ากฏเกณฑ์และปัญหาต่างๆ ในสาขาวิขาเหล่านี้ล้วนพิจารณาเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์แทบทั้งสิ้น เช่น[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน]] ปัญหาของการนำความร้อนในแท่งโลหะ การหาปะจุหรือกระแสในวงจรไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น
'''สมการเชิงอนุพันธ์''' (Differential equation) เป็นรูปแบบสมการหนึ่งใน[[คณิตศาสตร์]] เป็นพื้นฐานที่สำคัญในสาขา[[คณิตศาสตร์ประยุกต์]] ในทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะว่ากฏเกณฑ์และปัญหาต่างๆ ในสาขาวิขาเหล่านี้ล้วนพิจารณาเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์แทบทั้งสิ้น เช่น[[กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน]] ปัญหาของการนำความร้อนในแท่งโลหะ การหาปะจุหรือกระแสในวงจรไฟฟ้า เหล่านี้เป็นต้น
 
== ประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์ ==
2

การแก้ไข