ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group8 = โครงการจัดตั้ง
| list8 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]]
| group9 = เคยพิจารณาองค์กรนิสิต
| list9 = [[องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การนิสิต]] • [[สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต]] • [[องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การบริหาร องค์การนิสิต]] • [[รายนามชมรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชมรมนิสิต]] • [[รายนามสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สโมสรนิสิต]] • [[รายนามชุมนุมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชุมนุมนิสิต]]
| list9 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี|วิทยาเขตลพบุรี]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่|วิทยาเขตกระบี่]]
| group10 = องค์กรนิสิตอื่นๆ
| list10 = [[องค์การนิสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] • [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] • [[พิพิธภัณฑ์มด]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การนิสิตวิทยุ มก.]] • [[สภาผู้แทนนิสิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]] องค์การนิสิต [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|สภาผู้แทนนิสิตร.ร.สาธิตเกษตร องค์การนิสิตกำแพงแสน]] • [[องค์การบริหาร องค์การนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|องค์การบริหารโรงพยาบาลสัตว์บางเขน]] องค์การนิสิต• [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ]] • [[รายนามชมรมนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชมรมนิสิตโรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน]] • [[รายนามสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สโมสรนิสิตโรงพยาบาลสัตว์หัวหิน]] • [[รายนามชุมนุมนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ชุมนุมนิสิตโรงพยาบาลเทคนิคสัตวแพทย์]] • [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]] • [[สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์]] • [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
| group11 = อื่นๆ
| list11 = [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] • [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] • [[พิพิธภัณฑ์มด]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยุ มก.]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|ร.ร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์บางเขน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน]] • [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลเทคนิคสัตวแพทย์]] • [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]] • [[สถานี​รับ​สัญญาณดาวเทียม​จุฬาภรณ์]] • [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
 
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|{{color|white|หมวดหมู่}}]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|{{color|white|โครงการ}}]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|{{color|white|สถานีย่อย}}]]
}}<noinclude>
ผู้ใช้นิรนาม