ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรีอาภา เรือนนาค"

* [[Alantica online]] พากย์เป็น ตัวละครหญิง และ NPC ในเกมส์
* [[สิบสองหางออนไลน์]] พากย์เป็น กระต่าย
* [[เทลส์รันเนอร์]] พากย์เป็น ลูซี่
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม