ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2522"

 
== ผู้นำ ==
* [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]: [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ([[พ.ศ. 2489]]-ปัจจุบัน[[พ.ศ. 2559|2559]])
* [[รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย|นายกรัฐมนตรี]]: [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]] ([[พ.ศ. 2520]]-[[พ.ศ. 2523|2523]])
''สำหรับผู้นำประเทศอื่น ๆ ดู [[รายชื่อผู้นำประเทศ พ.ศ. 2522]]''
ผู้ใช้นิรนาม