ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกลักษณ์ของออยเลอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้คำเขียนผิดบ่อยด้วยบอต)
:<math>e\,\!</math> คือ [[ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ]]
:<math>i\,\!</math> คือ [[หน่วยจินตภาพ]] : หนึ่งใน[[จำนวนเชิงซ้อน]]ที่ยังกำลังสองแล้วได้ &minus;1 (อีกตัวคือ <math>-i\,\!</math>)
:<math>\pi\,\!</math> คือ [[ไพพาย (ค่าคงที่)|ไพพาย]] : [[อัตราส่วน]]ระหว่างเส้นรอบวง ต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลม
 
เอกลักษณ์นี้ บางครั้งเขียนว่า
130,368

การแก้ไข