ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชา (หนานขัติ แสนศิริพันธุ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระวิไชยราชา (เจ้าขัติ แสนศิริพันธุ์)''' หรือ เจ้าหนานขัติ พระวิไชยราชาองค์สุดท้ายแห่ง[[นครรัฐแพร่|นครแพร่]] และอดีตเสนาคลัง[[จังหวัดแพร่]] เป็นราชบุตรในเจ้าแสนเสมอใจเครือญาติ[[เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง]] [[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่|เจ้าผู้ครองนครแพร่]] องค์ที่ 19 และเป็นต้นราชสกุล ''แสนศิริพันธุ์''
 
==พระประวัติ==
812

การแก้ไข