ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3 กลุ่ม บี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดหมวดหมู่)
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
|update=future |start_date=TBD
|win_B1win_ZAM=0 |draw_B1draw_ZAM=0 |loss_B1loss_ZAM=01 |gf_B1gf_ZAM=01 |ga_B1ga_ZAM=02 |status_B1status_ZAM=
|win_B2win_CMR=0 |draw_B2draw_CMR=01 |loss_B2loss_CMR=0 |gf_B2gf_CMR=01 |ga_B2ga_CMR=01 |status_B2status_CMR=
|win_B3win_ALG=0 |draw_B3draw_ALG=01 |loss_B3loss_ALG=0 |gf_B3gf_ALG=01 |ga_B3ga_ALG=01 |status_B3status_ALG=
|win_B4win_NGA=01 |draw_B4draw_NGA=0 |loss_B4loss_NGA=0 |gf_B4gf_NGA=02 |ga_B4ga_NGA=01 |status_B4status_NGA=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=B1NGA |team2=B2CMR |team3=B3ALG |team4=B4ZAM
 
<!--Remove this when teams are no longer tied-->
|pos_B2=1 |pos_B3=1 |pos_B4=1
 
<!--Update results below-->
|match_B1_B2match_ZAM_CMR=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB1แซมเบีย vพบ TB2แคเมอรูน|{{small|TBD6 พ.ย. '60}}]]
|match_B1_B3match_ZAM_ALG=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB1แซมเบีย vพบ TB3แอลจีเรีย|{{small|TBD28 ส.ค. '60}}]]
|match_B1_B4match_ZAM_NGA=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB1แซมเบีย vพบ TB4ไนจีเรีย|{{small|TBD}}1–2]]
 
|match_B2_B1match_CMR_ZAM=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB2แคเมอรูน vพบ TB1แซมเบีย|{{small|TBD12 พ.ย. '59}}]]
|match_B2_B3match_CMR_ALG=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB2แคเมอรูน vพบ TB3แอลจีเรีย|{{small|TBD2 ต.ค. '60}}]]
|match_B2_B4match_CMR_NGA=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB2แคเมอรูน vพบ TB4ไนจีเรีย|{{small|TBD2 ก.ย. '60}}]]
 
|match_B3_B1match_ALG_ZAM=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB3แอลจีเรีย vพบ TB1แซมเบีย|{{small|TBD2 ก.ย. '60}}]]
|match_B3_B2match_ALG_CMR=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB3แอลจีเรีย vพบ TB2|{{smallแคเมอรูน|TBD}}1–1]]
|match_B3_B4match_ALG_NGA=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB3แอลจีเรีย vพบ TB4ไนจีเรีย|{{small|TBD6 พ.ย. '60}}]]
 
|match_B4_B1match_NGA_ZAM=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB4ไนจีเรีย vพบ TB1แซมเบีย|{{small|TBD2 ต.ค. '60}}]]
|match_B4_B2match_NGA_CMR=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB4ไนจีเรีย vพบ TB2แคเมอรูน|{{small|TBD28 ส.ค. '60}}]]
|match_B4_B3match_NGA_ALG=[[ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา - รอบที่ 3#TB4ไนจีเรีย vพบ TB3แอลจีเรีย|{{small|TBD12 พ.ย. '59}}]]
 
<!-- NOTE: USE fb TEMPLATE FOR NAME AND flagdeco FOR SHORT-->
|name_ZAM={{fb|ZAM}} |short_ZAM={{flagdeco|ZAM}}
|name_B1=Team B1 |short_B1=B1
|name_CMR={{fb|CMR}} |short_CMR={{flagdeco|CMR}}
|name_B2=Team B2 |short_B2=B2
|name_ALG={{fb|ALG}} |short_ALG={{flagdeco|ALG}}
|name_B3=Team B3 |short_B3=B3
|name_NGA={{fb|NGA}} |short_NGA={{flagdeco|NGA}}
|name_B4=Team B4 |short_B4=B4
 
<!--Update qualifications below-->
90,635

การแก้ไข