ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล"

(แก้ไขปี พ.ศ.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== รอบการแสดง ==
'''ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล''' เปิดการแสดงจำนวน 36 รอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2552 และ 14 - 17 มกราคม 2553 โดยวันอังคาร-ศุกร์ เปิดการแสดงวันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14:00 น. และ 19:30 น.วันจันทร์พักการแสดง
และปี 2559 ตั้งแต่ 4-21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2559 โดยรอบค่ำในวันอาทิตย์เลื่อนเวลาแสดงเป็น 18:30 น.
 
== ดูเพิ่ม ==
34

การแก้ไข