ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แทนที่ "เท่าเทียมกัน" → "เสมอภาค" ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
[[ไฟล์:GDP_per_capita_PPP_2014-en.svg|400px|thumb|GDP จีดีพีต่อหัว (PPPพีพีพี) ในปี 2014]]
 
'''ความภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ''' (Purchasing{{lang-en|purchasing power parity, หรือ '''PPP'''}}) หรือ '''ประสิทธิผลของเงิน''' เป็นค่าค่าหนึ่งที่เกิดจากการประมาณทางเทคนิคโดยใช้[[ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์]] เพื่อคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของ[[สกุลเงิน]]แต่ละประเทศ แสดงผลในสกุลเงิน[[ดอลล่าร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐ]]
 
== ในบริบทของจีดีพี ==
[[จีดีพี]]แบบความภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ มักจะสะท้อนอำนาจการบริโภคหรือชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีกว่าจีดีพีแบบตัวเงิน ประเทศกำลังพัฒนา มักจะมี[[GDP]]จีดีพี (PPPพีพีพี) สูงกว่า[[GDP]]จีดีพี (ตัวเงิน) อาทิ
 
{|class="wikitable" style="text-align: right"
|+ ข้อมูลปี 2014 (ดอลล่าร์สหรัฐ) <ref>[http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD GDP per capita (current US$)] ''ธนาคารโลก'' </ref><ref>[http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD GDP per capita, PPP (current international $)] ''ธนาคารโลก'' </ref>
! class="unsortable wikitable" |ประเทศ !! จีดีพีต่อหัว (ตัวเงิน) !! จีดีพีต่อหัว (PPPพีพีพี) !! อัตราทด
|-
| [[อินเดีย]] || $1,630 ดอลลาร์สหรัฐ|| $5,833 ดอลลาร์สหรัฐ || 3.58
|-
| [[ไทย]] || $5,560 ดอลลาร์สหรัฐ|| $14,660 ดอลลาร์สหรัฐ || 2.63
|-
| [[แอฟริกาใต้]] || $6,477 ดอลลาร์สหรัฐ|| $13,046 ดอลลาร์สหรัฐ || 2.01
|-
| [[เดนมาร์ก]] || $60,634 ดอลลาร์สหรัฐ|| $44,862 ดอลลาร์สหรัฐ || 0.74
|}
 
จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า แอฟริกาใต้ มีรายได้ตัวเงินต่อหัวสูงกว่าประเทศไทย แต่กลับมีอำนาจซื้อต่อหัวต่ำกว่าไทย ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่า "ในประเทศไทยสามารถใช้เงินในจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อบริโภคสินค้าและบริการที่มากกว่าในประเทศแอฟริกาใต้" และเมื่อพิจารณาอัตราทดแล้ว (อำนาจซื้อต่อหัว/รายได้ตัวเงินต่อหัว) จะพบว่า ในบรรดาสี่ประเทศนี้ ชาวอินเดียสามารถใช้เงินได้มีประสิทธิผลมากที่สุด (สินค้าและบริการมีราคาถูกที่สุด) ในขณะที่ชาวเดนมาร์กนั้น มีราคาสินค้าและบริการแพงที่สุด
 
== อ้างอิง ==
186,940

การแก้ไข