ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ"

แทนที่ "เท่าเทียมกัน" → "เสมอภาค" ด้วยสจห.
(แทนที่ "เท่าเทียมกัน" → "เสมอภาค" ด้วยสจห.)
[[ไฟล์:GDP_per_capita_PPP_2014-en.svg|400px|thumb|GDP ต่อหัว (PPP) ในปี 2014]]
 
'''ความเท่าเทียมกันเสมอภาคของอำนาจซื้อ''' (Purchasing power parity หรือ '''PPP''') หรือ '''ประสิทธิผลของเงิน''' เป็นค่าค่าหนึ่งที่เกิดจากการประมาณทางเทคนิคโดยใช้[[ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์]] เพื่อคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของ[[สกุลเงิน]]แต่ละประเทศ แสดงผลในสกุลเงิน[[ดอลล่าร์สหรัฐ]]
 
== ในบริบทของจีดีพี ==
[[จีดีพี]]แบบความเท่าเทียมกันเสมอภาคของอำนาจซื้อ มักจะสะท้อนอำนาจการบริโภคหรือชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีกว่าจีดีพีแบบตัวเงิน ประเทศกำลังพัฒนา มักจะมี[[GDP]] (PPP) สูงกว่า[[GDP]] (ตัวเงิน) อาทิ
 
{|class="wikitable" style="text-align: right"
32,779

การแก้ไข