ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|
|
|-หลักสูตร6เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เช่น โรงเรียนทหารราบ โรงเรียนทหารม้า โรงเรียนทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นต้น
|
|-
| โรงเรียนสงครามพิเศษ
| [[ศูนย์สงครามพิเศษ]]
ผู้ใช้นิรนาม