ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[ดร.]]ชูวิทย์สุเทพ มิตรชอบเกื้อสังข์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า5_ชื่อ = [[ดร.]]ชุมพล มุสิกานนท์
54,712

การแก้ไข