ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

==อาณาเขตตำบล==
*ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
*ทิศใต้  ติดกับ  ตำบลวังสะพุง  [[อำเภอวังสะพุง]]  จังหวัดเลย
*ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
*ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
ผู้ใช้นิรนาม