ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ เคดิสฮิสตรรอริก (พูดคุย) ไป...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล ไดเมียว
{{Infobox Person
| name = เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์<br>(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
| image = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg
| caption = เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ เมื่อ พ.ศ. 2453
| birth_name ชื่อเกิด = หม่อมราชวงศ์กลาง สนิทวงศ์
| birth_date เกิด = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2409]]
| birth_place =
| death_date อสัญกรรม = [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2483]] ({{อายุปีและวัน|2409|6|24|2483|10|20}})
| death_place =
| residence =
| height =
| term =
| parents บิดา = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]</br>หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
|มารดา = หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
| spouse คู่สมรส = ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์<br>[[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)|บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>อุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
| children = 14 คน
| บุตร-ธิดา = 14 คน
| relatives =
| signature =
ผู้ใช้นิรนาม