ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โค่นมังกร"

เพิ่มขึ้น 174 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เอก ภราดร || [[อดิเทพ ชดช้อย]]
|-
| วิคเตอร์ || [[เรืองฤทธิ์ วิศมลวิสมล]]
|-
| ซีแนน || [[วัชรเกียรติ บุญภักดี]]
|-
| เวียง || [[ชาญชัย วราวิทยา]]
|-
| เฮียชิต ||
|-
| ลูกน้องเฮียชิต ||
|-
| ลูกน้องเฮียชิต || [[ปณต สุขจิตร์]]
|-
| นรินทร์/โต || [[ชัชวลิต ศิริทรัพย์]]
|-
| จำนงค์ ||
|-
| นายยักษ์ || [[ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์]]
|-
| พ่อของนางเล็ก || [[ไกรลาศ เกรียงไกร]]
|-
| สมยศ วิริยะนันท์/ท่านปลัดอำเภอ || [[จงเจต วัชรานันท์]]
|-
| นายยักษ์ || [[ปฐมรัตน์ ศิริทรัพย์]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม