ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล โชกุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| captionstyle =
| headerstyle = background-color: #e4dcf6;
| header1 = {{#if:{{{succession|}}}|{{{succession}}} {{#if:{{{moretext|}}}|{{nobold|<small>{{{moretext}}}</small>}}}}}}
 
|label2 =
 
|headerstyle = background-color:#e4dcf6;
| header8 = {{#if:{{{succession1|}}}|{{{succession1}}} {{#if:{succession1{{moretext|}}}|{{nobold|<small>{{{moretext}}}</small>}}}}}}
 
| label9 =
ผู้ใช้นิรนาม