เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 2 ปีที่แล้ว
 
สำหรับบางภาษา มีการใช้คำว่า''ศาสนา''แตกต่างกันออกไป และบางภาษาไม่มีคำว่า''ศาสนา''โดยสิ้นเชิง เช่น[[ภาษาสันสกฤต]] ใช้คำว่า ''[[ธรรมะ]]'' (dharma) อาจใช้เทียบเคียงกับศาสนาได้ แต่มีความหมายโดยทั่วไปว่า[[กฎหมาย]]
มีความหมาย
มีความ
 
== การกำเนิดและการพัฒนา ==
ผู้ใช้นิรนาม