ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา (วิทยาการสารสนเทศ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ความหมาย ==
ภววิทยา[[ภววิทยา]]โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงคำอธิบายที่ชัดเจน ของหลักการในการอธิบายถึงขอบเขต คุณสมบัติของแต่ละสิ่งก็จะอธิบายถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้นๆ คือภาษาที่ใช้เป็นตัวอธิบายข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ข้อมูลที่ใช้อธิบายความหมายของข้อมูล”
 
== ความสามารถของออนโทโลยี ==
6

การแก้ไข