ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา (วิทยาการสารสนเทศ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ภววิทยา''' ({{lang-en|ontology information science}}) ในทาง[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]]และ[[วิทยาการสารสนเทศ]] หมายถึง วิธีการบรรยายขอบเขตแนวคิดที่สนใจ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับแนวคิด โดยภววิทยาเป็นการสร้างโครงสร้างฐานความรู้หรือขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งซึ่งมีแนวคิดและความเข้าใจตรงกันและใช้ในการนิยามตัวแบบ (model) ภายในขอบเขตขององค์ความรู้เพื่ออธิบายสิ่งที่เราสนใจ (domain) ให้ได้ใจความและถูกต้อง
 
== ความหมาย ==
6

การแก้ไข