ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: ภววิทยา Ontology เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องความมี (being) ซึ...)
 
'''ภววิทยา''' Ontology เป็น[[ปรัชญา]]สาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องความมี (being) ซึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ [[อภิปรัชญา]] Metaphysics อันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือ[[สารัตถะ]]ว่ามีจริงหรือไม่ แต่ในส่วนภววิทยา Ontology จะศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไร โดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน
6

การแก้ไข