ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา"

เพิ่มขึ้น 1,204 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: ภววิทยา Ontology เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องความมี (being) ซึ...
(หน้าใหม่: ภววิทยา Ontology เป็นปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องความมี (being) ซึ...)
(ไม่แตกต่าง)
6

การแก้ไข