ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

 
=== การคาดประมาณในกลศาสตร์ดั้งเดิมกับกลศาสตร์ควอนตัม ===
การประมาณรังสีในกลศาสตร์ดั้งเดิมใช้ไม่ได้ เมื่อความยาวคลื่นเดอบรอยไม่ได้น้อยกว่าความยาวคลื่นของมิติอื่นของระบบ สำหรับอนุภาคที่ไม่เป็นแบบสัมพัทธภาพ ความยาวคลื่นเท่ากับ
 
<math>\lambda={h \over p}</math><blockquote>เมื่อ ''h'' คือค่าคงที่พลังก์ และ ''p'' คือโมเมนตัม</blockquote>
 
== ประวัติ ==
59

การแก้ไข