ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ฝ่ายบริหาร ==
เทศบาลแต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีเทศบาลทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในท้องที่เทศบาลนั้นทั้งหมด ปัจจุบันเทศบาลทุกประเภทมีฝ่ายบริหารที่มาจาก[[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม